ยางชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็ว ใช้ติดตั้งบนถนนเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งยางชะลอความเร็วนี้ผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีคุณภาพคงทน สามารถรับน้ำหนักได้มาก โดยไม่เกิดการแตกร้าวและฉีกขาด ทนทานต่อสารเคมี น้ำมันและทนต่อสภาวะอากาศทุกสภาวะ

ยางชะลอความเร็ว มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานและช่วยป้องกันช่วงล่างของรถยนต์จากแรงกระแทก เมื่อเทียบกับการใช้ลูกระนาดชนิดปูนซิเมนต์หรือวัสดุประเภทต่าง ๆ แต่บางที่ในถนนตำบลหรือหมู่บ้านทำเป็นคันซีเมนต์ยกระดับขึ้นมามีความชันสูงมากและไม่ได้มาตรฐานถ้าหากขับรถมาเร็วๆก็เสียหลักได้

คุณสมบัติเฉพาะ
– การติดตั้ง : ติดตั้งง่าย เนื่องจากมีความยาวเพียง 45 cm. เข้ากับถนนที่มีความกว้างแตกต่างกัน ได้มากกว่าและไม่สูญเสียวัสดุอันเกิดจากการตัดหรือต่อให้ความยาวพอดีกับถนน
– การขนส่ง : สะดวก ประหยัดพื้นที่ น้ำหนักเบา ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ขนส่ง
– สี : สามารถสลับสีหรือเล่นสีได้ตามต้องการ
– หลักทางวิศวกรรม : ชิ้นเล็กและสั้น สามารถให้ตัวได้ดีกว่าชิ้นที่ยาว เพราะฉะนั้น อายุการใช้งาน ชิ้นเล็ก และสั้นย่อมนานกว่า
– Size : 495 x 295 x 45

Comments

comments